Từ vựng theo chủ đề: Bóng đá

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 25/11/2022

Từ vựng theo chủ đề: Bóng đá

Một số từ vựng khác:

 • 勾球           gōu qiú                        Móc bóng    
 • 空中传球    kōngzhōng chuánqiú  Chuyền bóng trên không    
 • 争球           zhēngqiú                     Tranh bóng    
 • 内勾球       nèi gōu qiú                   Móc bóng trong    
 • 外勾球        wài gōu qiú                  Móc bóng ngoài    
 • 界外球        jièwài qiú                     Bóng ngoài biên    
 • 顺风球       shùnfēng qiú                Bóng xuôi gió    
 • 逆风球       nìfēng qiú                     Bóng ngược gió    
 • 死球           sǐqiú                             Bóng chết    
 • 阻截           zǔjié                             Chặn cản    
 • 卧地铲球    wòdì chǎnqiú               Xoạc bóng    
 • 随停随带球   suí tíng suí dài qiú    Vừa chạy vừa chuyền bóng    
 • 出场队员    chūchǎng duìyuán       Cầu thủ ra sân thi đấu    
 • 替补队员    tìbǔ duìyuán                 Cầu thủ dự bị    
 • 队友           duìyǒu                          Đồng đội    
 • 左翼           zuǒyì                             Cánh tả (bên trái)    
 • 右翼           yòuyì                            Cánh hữu (bên phải)    
 • 左前锋       zuǒ qiánfēng                 Tiền đạo trái    
 • 右前锋      yòu qiánfēng                  Tiền đạo phải    
 • 中锋          zhōngfēng                     Tiền đạo giữa    
 • 左内锋      zuǒ nèi fēng                   Tiền đạo giữa trái
 • 右内锋      yòu nèi fēng                   Tiền đạo giữa phải    
 • 左边锋     zuǒbiānfēng                    Tiền đạo bên trái    
 • 右边锋     yòubiānfēng                    Tiền đạo bên phải    
 • 前卫        qiánwèi                            Tiền vệ    
 • 左前卫     zuǒqiánwèi                      Tiền vệ trái    
 • 右前卫     yòuqiánwèi                      Tiền vệ phải    
 • 中卫        zhōngwèi                         Trung vệ    
 • 后卫        hòuwèi                             Hậu vệ    
 • 守门员    shǒuményuán                   Thủ môn    
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav