Tài liệu Trung cấp (HSK3)

CÁC HÌNH THỨC LẶP TÍNH TỪ

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

CÁC HÌNH THỨC LẶP TÍNH TỪ 1. Tính từ 1 âm tiết dạng AA Cấu trúc: AA +  (+ Danh từ)  今晚的月亮圆圆的 。 /jīnwǎn de yuèliàng yuán yuán de./ Trăng đêm nay thật tròn.  我妹妹瘦瘦小小的 。 /wǒ mèimei shòu shòu xiǎo xiǎo de./ Em gái tôi gầy và nhỏ. 2. Tính từ 2 âm tiết dạng ...

CÁC HÌNH THỨC LẶP ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SUY RỘNG

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

CÁC HÌNH THỨC LẶP ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SUY RỘNG 1. Động từ hai âm tiết lặp với mẫu ABAB Đối với các động từ hai âm tiết, khi lặp sử dụng mẫu “ABAB”. Đối với sự việc đã xảy ra, lặp theo cấu trúc: AB le AB  一起去吧,你也认识认识这位先生。 /yīqǐ qù ba, nǐ yě rènshí rènshí zhè wèi ...

 ĐỘNG TỪ LY HỢP 

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

 ĐỘNG TỪ LY HỢP  1. Định nghĩa: Động từ li hợp được sử dụng để biểu đạt một khái niệm hoàn chỉnh cố định. Khi dùng có thể tách động từ đó và thêm thành phần khác vào giữa.  Động từ li hợp là một từ nhưng lại có hai từ tạo thành (hợp). Tuy nhiên kh...

BỔ NGỮ XU HƯỚNG KÉP 

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BỔ NGỮ XU HƯỚNG KÉP  1: Định nghĩa: Bổ ngữ xu hướng kép làm bổ ngữ cho động từ nó sẽ biểu thị một xu hướng kép của động tác. 2: Tổ hợp tổ từ bổ ngữ xu hướng kép -她从香港买回来一本汉语词典/tā cóng xiānggǎng mǎi huílái yī běn hànyǔ cídiǎn/  Cô ấy đã mua về 1 cuốn từ điển...

BỔ NGỮ XU HƯỚNG ĐƠN

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BỔ NGỮ XU HƯỚNG ĐƠN 1. Định nghĩa  – Động từ 来 hoặc 去 thường dùng ở sau động từ khác biểu thị xu hướng của động tác. – Dùng 来 nếu động tác tiến hành hướng về phía người nói, nếu động tác tiến hành hướng về phía ngược lại (tức tách rời phía của đối tượng trần thu...

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG 

17/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG  1: Định nghĩa: Bổ ngữ khả năng (BNKN) dùng để biểu thị hành động có thể thực hiện được hay không thể thực hiện được. Bổ ngữ này thường do động từ hoặc hình dung từ đảm nhận.  2: Cấu trúc: Dạng khẳng định Động từ + 得 + Tính từ Ví dụ: ...

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav