CÁCH ĐẾM SỐ BẰNG TIẾNG TRUNG

Đăng bởi Casie Wu vào lúc 15/08/2022

CÁCH ĐẾM SỐ BẰNG TIẾNG TRUNG

Số đếm rất quan trọng và cơ bản trong một ngôn ngữ. Đặt biết trong mua bán không thể thiếu số đêm. Vì vậy các bạn cần học chắc số đếm để thuận lợi hơn khi đi du lịch hoặc làm kinh doanh tại Trung Quốc nhé!

  1. Từ 0-10 bằng tiếng Trung:

0-10 là những số rất cơ bản và các bạn phải học chắc phần này để có nền tảng cho các số phức tạp hơn. Trong tiếng Trung từ 0 đến hàng nghìn khá giống tiếng Việt nên chúng ta không cần qua lo lắng.

yī (nhất)

1

èr  (nhị)

2

sān  (tam)

3

sì  (tứ)

4

wǔ (ngũ)

5

liù (lục)

6

qī (thất)

7

bā (bát)

8

jiǔ (cửu)

9

shí (thập)

10

 

  1. Từ 11-99

Đối với các số hàng chục chúng ta chỉ cần ghép với 十 điều này tương đối giống tiếng Việt.

( ) +

Ví dụ:

60 , 六十 , liù shí

80 , 八十 , bā shí

(  ) + + (  )

Ví dụ:

38 , 三 十八, sān shí bā

  1. , 七 十二, qī shí èr

 

  1. Hàng trăm trong tiếng Trung

Tương tự như hàng chục chúng ta dung chữ 百 cho hàng trăm.

( ) + 

Ví dụ:

100 , 一百, yī bǎi

300 , 三百, sān bǎi

( ) + + ( ) +  

Ví dụ

120, 一百 二 (十), yī bǎi èr (shí)

560 , 五百 六 (十), wǔbǎi liù (shí)

Những từ trong ngoặc có thể đọc có thể không.

( ) + +( ) + + ( )

Ví dụ:

345, 三百 四 十五, sānbǎi sìshíwǔ

789, 七百 八十 九, qī bǎi bāshíjiǔ

4. Hàng nghìn và vạn

Hàng nghìn:

( )  + 千 +  ( )  + 百 零  + ( )

Ví dụ:

 7302 , 七千 三百 零二 , qīqiān sānbǎi líng èr

( ) + 千 零 + ( ) +  十 + ( )

Ví dụ:

9086, 九千 零八 十六 , jiǔqiān líng bāshíliù

Hàng vạn:

Bắt đầu từ hàng vàn, tiếng Trung không giống tiếng Việt. 1 vạn sẽ bằng 10 000 trong tiếng Việt.

Ví dụ:

10 000                   一万                            Yīwàn

100 000                 十万                            shíwàn

1 000 000              一百万                        yībǎiwàn

10 000 000            一千万                        yīqiānwàn

100 000 000          一亿                            yīyì

Cô Cas chúc các bạn có thể nắm chắc các số đếm trong tiếng Trung nhé!

Tags : caschinese, hoctiengtrung, hsk, sodemtiengtrung
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav