BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 8

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 8
I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.A团体比赛B结束以后,他C参加了D个人项目的比赛。(接着)
2.A到中国以后,B我C提高了D汉语水平,又了解了中国文化,收获非常大。(既)
3.我们五年没见,这次A见面,B他C是D老样子。(仍旧)
4.A这孩子只有B七、八岁,C说起话来D挺有逻辑的。(不过)
5.我们别A再等他了,我B想他C不D来了。(会)
6.他A今年夏天B和爸爸C一起D去农场。(没有)
7.你这么高声叫嚷,A说明B自己C理D亏。(恰恰)
8.说起A孩子报志愿的事,他禁不叹B一口C气D。(了)
9.你和这种A不讲道理B人讲C道理一点D用都没有。(的)
10.李建的所作所为A在座的B人C吃了D一惊。(令)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:
1.____你碰到什么麻烦,就赶紧给110打电话。
A万一             B万万       C千万           D万分

2.你这幅中国画真漂亮,在哪儿买____?
A了               B过            C呢            D的

3.他的病情很不稳定,身体____的。
A时时好坏         B时坏时好      C时好时坏      D好时坏时

4.昨天我哪儿都没去,就在屋子里____。
A一整天看了书                    B看书了一整天
C看整一天书了                    D看了一整天书

5.如果你们一直这样不停地吵____,还不如离婚算了。
A起来             B下去          C过来          D上去

6.张华虽然学历不高,工作经验____很丰富。
A却               B但            C并            D而

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav