NHỮNG CÁCH THAY THẾ CHO 很

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 30/11/2022

NHỮNG CÁCH THAY THẾ CHO 很

Chúng ta có thể dùng những nhóm các cách sau thay cho phó từ mức độ 很 (rất) để cách diễn đạt trở nên phong phú và uyển chuyển hơn

1. Nhóm phó từ chỉ mức độ
好 /hěn    /    <    非常 /fēicháng/    <    特别 /tèbié/     <    超级/chāojí/
真 /zhēn/                                                  + Adj

-    为了考上高中,我妹妹学习非常努力  /wèile kǎo shàng gāozhōng, wǒ mèimei xuéxí fēicháng nǔlì/
-    我特别喜欢看小说 /wǒ tèbié xǐhuān kàn xiǎoshuō/

2. Nhóm cụm trợ từ :
太....+ Adj +.....了 : quá , lắm ( tiêu cực ) 
挺....+ Adj +.....的 : rất , quá ( tích cực )
-    这套房子挺干净的 /zhè tào fángzi tǐng gānjìng de/ 
-    刚才他太过分了 /gāngcái tā tài guòfènle/

3. Trợ từ đứng vị trí sau tính từ 
.... Adj + 极了  
-    同屋给我买画报的时候,我高兴极了 /tóng wū gěi wǒ mǎi huàbào de shíhòu, wǒ gāoxìng jíle/

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav