BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 6

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 6:
I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn:

1. 这篇文章很难,我看了两(              ),还没看懂。
2. 现在几点了?我的(              )停了。
3. 我(               )努力学习,才能考上大学。
4. 他今天(                     )得非常好。
5. 明天必须8点出发,时间不能(             )了。
6. 几个月不见,你就(              )国家干部了。
7. 我两年没来北京,北京的(                )可真大呀!
8. 他坐在床(                   )看书,手里拿着一枝(               )。
9. 昨天的文艺(                    )真好看。
10. 今天下午的会上老师(                      )了我们。
11. 我(                      )不同意他的意见。
12. 我的新自行车被他(                      )了。 

II. Điền A hoặc B vào chỗ trống: 
1. A.变            B.变成

(1)这个孩子几年不见,就______________大人了。
(2)开会的时间不能再_____________了。

2. A,变化        B.改变
(1)过去的二十年,中国发生了很大_____________。
(2)要想学好汉语,你必须 _______________ 你的学习方法。

3. A.表示            B.表现
(1)他的这次访问是一种友好的______________。
(2)在这次活动中,他_______________得很好。

4,A.表演            B.演出
(1)祝大家______________成功。
(2)今天你______________得非常好。

5,A.遍            B.次
(1)这种药片每天三_____________,每______________一片。
(2)这篇课文我读了两_______________了。
(3)老师!请您再说一_______________。
(4)我每_______________到你们家,你妈妈都是那么客气 

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav