BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 7

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 7:
I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.A参加了三次高考B的C捧着《录取通知书》,D没有笑,却静静地流下了眼泪。(她)
2.A我的女朋友B半个月没来信了,C我D有点着急。(暗暗)
3.对他这样A的做法,B大家C理解D。(难以)
4.他这个人A有学问B是有学问,C就是D傲得不得了。(倒)
5.A中关村B有C许多D电脑公司。(一带)
6.请你A再B耐心C,我看孩子好象不太明白D你的话。(一点儿)
7.我们前天A去的时候,主管这一工作的领导出差了,昨天B只好C去了D一次。(又)
8.我懒得没跟她说A什么,转B身就回C自己的房间去了。(了)
9.这件已过去很长时间的往事,A我B心里一直C十分D内疚。(令)
10.那部A爱国B电影在孩子们C中间产生D影响很大。(的)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:
1.这个问题____不妥善解决,____后果不堪设想。
     A如果……就……                 B既然……就……
     C若……则……                    D不但……而且……

2.再见吧,希望你以后有机会____来我们牧场作客。
     A重               B再            C另            D又

3.听____你的声音很沙哑,是不是感冒了?
     A出来             B起来          C上来          D过来

4.现在我告诉你,____。
     A我是你的意见接受的不能          B你的意见是不能我接受的
     C你的意见是我的不能接受          D你的意见我是不能接受的

5.我们应该本着相互平等、相互____的原则发展两国关系。
     A信赖             B信用          C感动          D遵守

6.登上司马台长城,我们累极了,____大家心里都充满了自豪感。
     A却           B可         C所以               D于是

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav