CÁCH HỎI THỜI GIAN VÀ THỨ NGÀY THÁNG

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 30/11/2022

CÁCH HỎI THỜI GIAN VÀ THỨ NGÀY THÁNG

I. Cách đọc giờ (Chỉ thời điểm) trong tiếng Trung
1. Cách hỏi giờ tiếng Trung

现在几点了?/xiàn zài jǐ diǎn le?/                         Bây giờ là mấy giờ rồi ?

2. Cách nói giờ chẵn bằng tiếng Trung
Số đếm + 点 /diǎn/                                      
九点  /jiǔdiǎn/                                                                 9 giờ

3. Cách nói giờ hơn trong tiếng Trung
Số +点 + số + 分(钟)/Số + diǎn + fēn (zhōng)/        
    八点三十分(钟) /Bā diǎn sānshí fēn (zhōng)/          8 giờ 30 phút
Hoặc八点半 /bā diăn bàn/                                                   8 giờ rưỡi

4. Số lượng giờ (tiếng) trong tiếng Trung
Số+ 个 + 小时  /số + gè + xiǎo shí/
3 个小时 /sān gè xiǎoshí/                     3 tiếng

II. Cách đọc giờ (Chỉ thời điểm) trong tiếng Trung
天                            tiān                          ngày
今天                        jīntiān                       hôm nay
明天                        míngtiān                   ngày mai
后天                        hòutiān                     ngày kia
昨天                        zuótiān                     hôm qua
前天                        qiántiān                    hôm kia, hôm trước

星期                       xīngqī                      thứ , tuần 
这个星期                zhè ge xīngqī            tuần này
上(个)星期             shàng(ge)xīngqī        tuần trước
下(个)星期             xià (ge)xīngqī            tuần sau, tuần tới

月                           yuè                           tháng
这个月                   zhè ge yuè                tháng này
上个月                   shàng ge yuè            tháng trước
下个月                   xiàgeyuè                    tháng sau
年                           nián                          năm
今年                        jīnnián                     năm nay
明年                        míngnián                 năm sau
后年                        hòunián                   năm sau nữa
去年                        qùnián                     năm ngoái, năm trước
前年                        qiánnián                  năm trước nữa
一九九六 年            yī jiǔ jiǔ liù nián        năm 1996
二零零零年             èr líng líng líng nián năm 2000
二零一四年             èr líng yī sì nián       năm 2014

Từ vựng dùng cho câu nghi vấn về thời gian:
哪年                        nǎ nián                    năm nào
几月                        jǐ yuè                       tháng mấy
几号                        jǐ hào                       ngày mấy
星期几                    xīngqi jǐ                    thứ mấy
什么时候                shénmeshíhòu         khi nào 

Ví dụ: 

1.    你的生日是几月几号?
/nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?/
Sinh nhật của cậu ngày mấy tháng mấy?
我的生日是十月九号。
/wǒ de shēngrì shì shí yuè jiǔ hào./
Sinh nhật của tôi ngày mùng 9 tháng 10.

2.    你什么时候出国?
/nǐ shénme shíhòu chūguó?/
Khi nào cậu ra nước ngoài?
明年七月五号我出国。
/míngnián qī yuè wǔ hào wǒ chūguó./
Mùng 5 tháng 7 năm sau tôi ra nước ngoài 

3.    现在是二零一四年八月二十一号晚上九点。
/xiànzài shì èr líng yī sì nián bā yuè èrshíyī hào wǎnshàng jiǔ diǎn./
Bây giờ là 9h tối ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav