Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Giá cả

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Giá cả

I. Từ vựng:
吃                 chī                         ăn
喝                 hē                          uống
汉堡             hànbǎo                  hamburger
包子             bāozi                     bánh bao 
饺子             jiǎozi                     sủi cảo, há cảo (bánh xếp)
多少钱         duōshǎo qián        bao nhiêu tiền.
块                 kuài                      đồng (đơn vị tiền)
好吃             hǎochī                  ngon

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

麦当劳    Màidāngláo                McDonald's
肯德基    Kěndéjī                      KFC
必胜客    Bìshèngkè                 Pizza Hut
汉堡王    Hànbǎowáng             Burger King

II. Bài đọc:
HỎI GIÁ CẢ

A: 你好,请问你吃什么?
/nǐhǎo, qǐngwèn nǐ chī shénme?/
Xin chào, cho hỏi bạn muốn ăn gì?
 
B: 一个汉堡。
/yī ge hànbǎo./
1 cái humberger.
 
A: 好的。还有吗?
/hǎo de. hái yǒu ma?/
Vâng, còn gì nữa không?
 
B: 没有了。多少钱?
/méiyǒu le. duōshǎo qián?/
Vậy thôi, bao nhiêu tiền?
 
A: 十五块。
/shí wǔ kuài./
15 đồng.

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav