Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Thời tiết

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Thời tiết

I. Từ vựng:
天气         Tiānqì        Thời tiết
季节          jìjié            MÙA (Trong năm)
春天         Chūntiān    Mùa xuân
夏天         xiàtiān        Mùa hè
秋天         qiūtiān        Mùa thu
冬天        dōngtiān      Mùa đông
冷            lěng            Lạnh
热            rè                Nóng
温度        wēndù         Nhiệt độ
大约        dàyuē          Khoảng
多了        duō le          Nhiều
度            dù                Độ
暖和        nuǎnhuo      Ấm áp
凉快        liángkuai      Mát mẻ
下雨        xiàyǔ           (Trời) Mưa
下雪        xià xuě        Tuyết rơi
刮风        guā fēng      (Thổi) Gió 
经常        jīngcháng   Thường xuyên
零下        língxià         âm (độ)
舒服        shūfu          thoải mái 
晴天        qíngtiān      trời trong, trời nắng
阴天        yīn tiān       trời âm u 

II. Bài đọc:
THẢO LUẬN VỀ THỜI TIẾT

 A:上海今年冬天不太冷。
/shànghǎi jīnnián dōngtiān bùtài lěng/
Mùa đông năm nay ở Thượng Hải không lạnh lắm 

B:是吗?温度怎么样?
/shì ma? wēndù zěnmeyàng?/
Thật à? Nhiệt độ thế nào?

A:现在大约十五度。
/xiànzài dàyuē shíwǔ dù/
Bây giờ khoảng 15 độ

B:北京冷多了。
/běijīng lěng duō le/
Bắc Kinh lạnh hơn nhiều

A: 那...一年有四个季节,你最喜欢哪个?
/nà... Yī nián yǒu sì gè jìjié, nǐ zuì xǐhuān nǎge?/
Vậy... một năm có bốn mùa, bạn thích nhất mùa nào

B: 我最喜欢秋天,天气不冷不热,很舒服。我喜欢晴天的时候,开心地跟朋友一起去玩
/wǒ zuì xǐhuān qiūtiān, tiānqì bù lěng bù rè, hěn shūfú. Wǒ xǐhuān qíngtiān de shíhòu, kāixīn dì gēn péngyǒu yīqǐ qù wán/
Tôi thích nhất là mùa thu, thời tiết không lạnh cũng không nóng, rất thoải mái. Tôi thích đi chơi thật vui vẻ với bạn bè của tôi trong những ngày nắng


 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav