Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Giá cả 2

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

Đoạn hội thoại hằng ngày chủ đề: Giá cả 2

I. Từ vựng:
收入               zhōurù                            thu nhập
赚(钱)        zhuàn (qián)                   kiếm (tiền)
租                   zū                                   thuê
费                   fèi                                   phí
房租费           fáng zū fèi                       phí thuê nhà
生活费           shēnghuófèi                    phí sinh hoạt
剩下               shèng xià                        dư ra
节省               jiéshěng                          tiết kiệm
贵                  guì                                   Đắt
便宜              piányi                               Rẻ
打折              dǎzhé                              Giảm giá
价格              jiàgé                                Giá cả 
最低价          zuìdījià                             Giá thấp nhất
最高价          zuìgāojià                          Giá cao nhất
卖                 mài                                   Bán
买                 mǎi                                   Mua
买卖             mǎimài                              Việc mua bán
汇率             huìlǜ                                  Tỉ giá
块                 kuài                                   đồng 
 
Các đơn vị tiền tệ thường gặp:                                             
人民币         Rénmínbì                           RMB
美元=美金   Měiyuán=měijīn                 USD
越南盾         Yuènán dùn                       VND
台币            Táibì                                   TWD 

II. Bài đọc:
HỘI THOẠI VỀ GIÁ TIỀN

A: 每个月你的收入怎么样?
/měi gè yuè nǐ de shōurù zěnme yàng?/
Thu nhập của bạn hàng tháng như thế nào?

B: 每个月我赚到一千七百万,房租费四百五十万,生活费两百五十万。我给妈妈五百万,剩下五百万
/měi gè yuè wǒ zhuàn dào yīqiān qībǎi wàn, fángzū fèi sìbǎi wǔshí wàn, shēnghuófèi liǎng bǎi wǔshí wàn. Wǒ gěi māmā wǔbǎi wàn, shèng xià wǔbǎi wàn/
Mỗi tháng tôi kiếm được 17 triệu, 4,5 triệu tiền thuê nhà và 2,5 triệu tiền sinh hoạt. Tôi đưa mẹ tôi 5 triệu và tôi dư ra 5 triệu

A: 你商店的买卖真的很好!
/nǐ shāngdiàn de mǎimài zhēn de hěn hǎo!/
Việc kinh doanh của cửa hàng bạn thực sự tốt!

B: 没有,最近生意不太好,我常给客户打折
/méiyǒu, zuìjìn shēngyì bù tài hǎo, wǒ cháng gěi kèhù dǎzhé/
Không, gần đây công việc kinh doanh không tốt lắm. Tôi thường giảm giá cho khách hàng

A: 我买这个,你给我打几折?
/wǒ mǎi zhège, nǐ gěi wǒ dǎ jǐ zhé?/
Tôi mua cái này, bạn sẽ giảm cho tôi bao nhiêu phần?

B: 我给你打八折,这个1000000块越南盾, 现在是800000块
/wǒ gěi nǐ dǎ bā zhé, zhège 1000000 kuài yuènán dùn, xiànzài shì 800000 kuài./ Tôi sẽ giảm giá 20% cho bạn, 1.000.000 VND bây giờ là 800.000 VND

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav