Ngữ Pháp

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (3)

10/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (3) Cấu trúc 21: 首先 … 其次…/Shǒuxiān…qícì…/Trước tiên……, sau đó…….. Trong câu biểu đạt quan hệ tiếp nối, các mệnh đề biểu thị sự việc hoặc động tác xảy ra liên tục, mệnh đề có thứ tự trước sau. -   ...

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (2)

10/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (2) Cấu trúc 11: 既然 … 就 …/Jìrán… jiù…/Đã……thì…… -    既然已经决定了,再说什么也没有用了。 Jìrán yǐjīng juédìngle, zàishuō shénme yě méiyǒu yòngle. Đã quyết định rồi, thì nói gì cũng không có tác dụng nữa. Cấu trúc 12:  ...

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (1)

10/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

MẪU CẤU TRÚC NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG (1) Cấu trúc 1: 只有…才能… /Zhǐyǒu… cáinéng… /Chỉ có… mới có thể… : Thường đi với nhau, chỉ điều kiện. -    只有你的话,我才能相信。 Zhǐyǒu nǐ dehuà, wǒ cáinéng xiāngxìn. Chỉ có lời của bạn, tôi mới có thể tin. Cấu tr...

Ngữ pháp: Cách sử dụng 快了

17/11/2022 - huỳnh thi tường Vy

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn mẫu cố định “快…了(kuài …le )” , thường được dùng để diễn đạt một điều gì đó sẽ sớm xảy ra trong tiếng Trung 1, Cách sử dụng 快了 với Động từ Tóm lại, “快…了” đi với động từ có nghĩa là “sắp/sớm diễn ra…” . Cấu trúc câu khá đơn giản:...

Ngữ pháp: Cách sử dụng 从…到

17/11/2022 - huỳnh thi tường Vy

Làm thế nào để bạn thể hiện một cái gì đó sẽ kéo dài bao lâu? Điều gì về việc sử dụng các giới từ chính xác để nói vị trí trên bản đồ? Câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên là sử dụng cấu trúc “从(cóng)…到(dào)…” . Đây là một trong những cụm từ hữu ích nhất trong tiến...

Ngữ pháp: Cách sử dụng 再

05/11/2022 - huỳnh thi tường Vy

再 được dùng để diễn đạt rằng điều gì đó đã xảy ra một lần và sẽ xảy ra lần nữa 1. Sử dụng 再 trong tiếng Trung Kí tự 再 (zài) thường được sử dụng để mô tả điều gì đó đã xảy ra một lần và sẽ xảy ra lần nữa. Nó được dịch là "lại" Ví dụ: khi bạn không nghe thấy ai đó vừa ...

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav