Nhập môn tiếng Trung #1 Những Vận Mẫu phải học trong tiếng Trung

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 02/09/2022

1. Vận mẫu tiếng Trung là gì?
Vận mẫu có thể hiểu là phụ âm vần (phần vần) của 1 âm tiết tiếng Hán. Đơn giản hơn là một phần sau các chữ cái đầu trong âm tiết Trung Quốc, chẳng hạn như e trong “歌” (gē), ie trong “姐” (jiě), uang trong “黄” (huáng).

Vận mẫu (âm vần) được coi là thành phần cơ bản của 1 âm tiết. Bởi vì 1 âm tiết trong tiếng Trung Quốc có thể thiếu thanh mẫu (Phụ âm đầu) hoặc thanh điệu (Dấu câu), nhưng không thể thiếu nguyên âm.2.Hệ thống ngữ âm chữ Hán có 36 nguyên âm và cách đọc:

2.1 Sáu nguyên âm đơn

a    Phát âm như a của tiếng Việt

o    Phát âm như ô của tiếng Việt

e    Phát âm như ơ của tiếng Việt

i     Phát âm như i hoặc ư của tiếng Việt

u    Phát âm như u của tiếng Việt

ü    Là nguyên âm hai môi trơn, phát âm gần giống uy

(lưu ý : đọc giữa chữ ơ và ưa)

2.2 Mười ba nguyên âm kép

Là nguyên âm được ghép lại từ 2 hoặc 3 nguyên âm đơn

2.3 Mười sáu nguyên âm mũi

Một số nguyên âm đơn và nguyên âm kép có thể ghép phụ với n và ng tạo thành nguyên âm mũi.

an    đọc gần như an của tiếng Việt

ang  đọc gần như ang của tiếng Việt

en    đọc gần như ân của tiếng Việt

eng  đọc gần như âng của tiếng Việt

in     đọc gần như in của tiếng Việt

ian   đọc gần như i+an của tiếng Việt

iang đọc gần như i+ang của tiếng Việt

iong đọc gần như i+ung của tiếng Việt

ing      đọc gần như ư+ing của tiếng Việt

ong     đọc gần như ung của tiếng Việt

uan     đọc gần như oan của tiếng Việt

uang   đọc gần như oang của tiếng Việt

uen     đọc gần như u+ân của tiếng Việt

ueng   đọc gần như u+âng của tiếng Việt

ün       đọc gần như uyn của tiếng Việt

üan     đọc gần như uy+an của tiếng Việt

2.4 Một nguyên âm cuốn lưỡi:

Chỉ duy nhất có một nguyên âm 儿 (er) (đây là kiểu phát âm phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh)

Video hướng dẫn của cô Cas: link

Tags : caschinese, hoctiengtrung, hsk, nguphap
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav