“Bạn đến từ đâu” trong tiếng Trung 你是哪里人?

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/09/2022

“Bạn đến từ đâu” trong tiếng Trung 你是哪里人? | Cụm từ tiếng Trung trong ngày

Cụm từ trong ngày
你是哪里人?
Nǐ shì nǎli rén?
Bạn đến từ đâu?

Đối thoại 1
A:徐明,你是哪里人啊?
Xú Míng, nǐ shì nǎli rén a?
Xu Ming, bạn đến từ đâu?

B: 我是四川的。你呢?
Wǒ shì Sìchuān de. Nǐ ne?
Tôi đến từ Tứ Xuyên. Thế còn bạn?

A:我是湖北的。
Wǒ shì Húběi de.
Tôi đến từ Hồ Bắc.

File nghe: LINK

 

Đối thoại 2
A :王经理, 您是哪里人?
Wáng jīnglǐ, nín shì nǎli rén?
Quản lý Vương, bạn đến từ đâu?

B:我是广东人。
Wǒ shì Guǎngdōng rén.
Tôi đến từ Quảng Đông.

File nghe: LINK

Tags : caschinese, hoctiengtrung, hsk, tiengtrunggiaotiep
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav