BỔ NGỮ KHẢ NĂNG 

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 17/12/2022

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG 

1: Định nghĩa:
Bổ ngữ khả năng (BNKN) dùng để biểu thị hành động có thể thực hiện được hay không thể thực hiện được. Bổ ngữ này thường do động từ hoặc hình dung từ đảm nhận. 

2: Cấu trúc:
Dạng khẳng định

Động từ + 得 + Tính từ

Ví dụ:
我吃得了中国菜  /wǒ chī de liǎo zhōngguó cài/ : Tôi có thể ăn đồ ăn Trung Quốc.
我受得了他的性格  /wǒ shòu de liǎo tā dì xìnggé/ : Tôi có thể chịu đựng được tính cách của anh ấy.

Dạng phủ định:

Động từ + 不 + Tính từ

Ví dụ:
我吃不了中国菜 /wǒ chī bùliǎo zhōngguó cài/ : Tôi không thể ăn đồ ăn Trung Quốc.
我受不了他的性格 /wǒ shòu bùliǎo tā dì xìnggé/ : Tôi không thể chịu đựng được tính cách của anh ấy.

Dạng nghi vấn:


Động từ + 得 + Tính từ + 吗?
Hoặc KHẲNG ĐỊNH + PHỦ ĐỊNH

Ví dụ:
-我吃不了中国菜吗?hoặc 你吃得了吃不了中国菜? Bạn có thể ăn đồ ăn Trung Quốc không?
-我受不了他的性格?hoặc 你受得了受不了他的性格?Bạn có thể chịu đựng được tính cách của anh ấy chứ?

 Đa số BNKN chỉ dùng ở dạng phụ định, để diễn đạt bạn không thể hoặc không có khả năng thực hiện được điều gì đó.

3: Một số động từ KHÓ DỊCH làm bổ ngữ khả năng

Động từ đi kèm Ví dụ
动 /dòng /:nỗi

Biểu thị khả năng di chuyển một vật nào đó ra khỏi vị trí ban đầu: 抬,般, 拿....

我们俩抬不动这般沙发。 
/wǒmen liǎ tái bù dòng zhè bān shāfā/
Hai người chúng tôi nhấc không nổi cái bộ sofa này.
Biểu thị không còn đủ sức để làm việc gì (thường dùng
ở dạng phủ định): 走,跑,拿....
整天要走路,我的腿好疼啊!现在走不动了。
/zhěng tiān yào zǒulù, wǒ de tuǐ hǎo téng a!/
Cả ngày trời phải đi bộ, chân của tôi đau quá rồi! giờ đi không nổi nữa rồi.
 着 /zháo/ : được, nỗi...
Biểu thị khả năng có thể làm gì đó: 睡,找,... 我找不着失眠要,所以睡不着。 /wǒ zhǎo bùzháo shīmián yào, suǒyǐ shuì bùzháo/
Tìm mãi không thấy mất ngủ, cho nên tôi không ngủ.
了 /liǎo /:được
Biểu thị khả năng có thể làm gì đó kết hợp được với hầu hết các động từ thường gặp 菜太多了,我吃不了。
/cài tài duōle, wǒ chī bùliǎo./
Thức ăn nhiều quá, tôi ăn không hết được.
住 /zhù / : (được)
Biểu thị sự vật nào đó cố định hoặc tồn tại vừa vặn ở vị trí nào đó: 记,坐,忍...

你一个人记得住20个人的名字吗?

/nǐ yīgè rén jìdé zhù 20 gèrén de míngzì ma?/ Một mình bạn có thể nhớ tên 20 người không


 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav