NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 13

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 22/02/2023

NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 13

1. 大概
大概 được dùng làm phó từ để chỉ sự phỏng đoán gần đúng về số lượng, thời gian hoặc chỉ sự suy đoán tình huống, cho biết khả năng xảy ra sự việc nào đó là rất cao. 大概 cũng có thể được dùng làm tính từ với nghĩa là không chính xác lắm, chung chung. 

Ví dụ:
他8岁就开始上台演出,到现在大概唱了60多年了,他对这门艺术的喜爱从来没 有改变过。
你的这个关于举办传统文化节活动的计划,我想校长大概会同意。 
经过这段时间的学习,他的汉语水平提高了不少, 不但可以听懂一些较短的句 子, 还可以进行简单的交流,现在即使不用翻译也能理解大概的意思了。

2. 偶尔
Phó từ 偶尔 chỉ tình huống xảy ra với tần suất rất thấp. 

Ví dụ:
我常常跟着电视学唱京剧,然后一遍一遍地练习,偶尔跟中国人一起唱上几句。
我们调查的近 7000名上班族中,有64%的人经常加痹,28%偶尔加班,而每次 加班时间超过两小时的竟然有59%。
三叶草的叶子一般为三个,但偶尔也会出现四个叶子的,这种四个叶子的叫“四叶 草”,因为j民少见,所以有川、说,找到这种“四叶草”的人会得到幸福。

3. 由
Giới từ 由 cho biết người đảm nhận công việc nào đó. 

Ví dụ:
按照规定,这件事情应该由王大夫负责。
“幽默”这个句最早是由林语堂先生翻译过来的。
上次的春游活动你们办得非常有趣,大家都玩儿得很开心,这次活动继续由你们 负责, 相信也一定会很成功。

4. 进行
Động từ 进行 có nghĩa là thực hiện hoạt động hay công việc nào đó. 进行 thường dùng trước động từ có 2 âm tiết diễn tả hành động mang tính chính thức, nghiêm túc. Thông thường, những động từ diễn tả hành động tạm thời hoặc liên quan đến cuộc sống hàng ngày không được dùng với 进行. 

Ví dụ:
大家请注意,现在休息十五分钟, 十点半会议继续进行。
有人在互联网上专门进行过调查,结果发现每六个中国人中就有一个使用筷子的 方法是错误的。
成功的语言学习者, 在学习方面往往都是积极主动的,他们会主动与他人进行交 流,并且请别人帮助他们改错。

5.随着
Giới từ 随着 chỉ một sự việc là điều kiện để một sự việc khác xảy ra. Theo sau 随着 thường là động từ hai âm tiết kèm từ bổ nghĩa. 

Ví dụ:
随着社会的发展,京剧也在改变,以适应不同年龄观众的需要。 
有些人喜欢为自己的生活做长远的计划。但是,随着年龄的增长,他们会发现生 活总是在不停地变化,生活往往不会按照我们的计划来进行。
最早的时候,茶只是被当作一种药,而不是饮料。后未,随着人们对茶的认识的 加深,慢慢开始把它当作解渴的饮料,这才慢慢有了中国的茶文化。

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav