NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 6

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 13/02/2023

NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 6

1. 竟然 không ngờ, vậy mà
Phó từ 竟然 được dùng trước động từ hoặc tính từ để chỉ sự việc không ngờ, nằm ngoài dự đoán. Ví dụ:

这个歌特别好听,最近很流行,你竟然没听过?
来这家饭馆吃饭的人竟然这么多,排队都排到门口外边去了。 
回家以后,我才发现,竟然忘了去商场的超市买果汁。

2. 倍
Lượng từ 倍 chỉ số lần. Đây là lượng từ độc lập. Thông thường theo sau 倍 không có danh từ. Ví dụ:

二的五倍是十
我的工资是每月 5000块,他的工资是我的两倍。
我记得昨天才三块五一斤,今天的价格是昨天的两倍。

3. 值得 đáng
Động từ 值得 diễn tả rằng việc gì đó đáng được thực hiện và sẽ mang lại kết quả tốt. Vi dụ:

您看看这个,不管从价格方面看,还是从质量上看,都是值得考虑的。
你应该改改自己的脾气,别总是为一点儿小事生气,不值得。
我们总是很容易看到一个人的缺点,但是别忘了,他身上的优点更值得我们 去发现,去学习。

4. 其中 trong đó, trong số đó
Động từ 其中 được dùng để chỉ phạm vi hay vị trí. Ví dụ:
我们不仅要会读书,还要会选择其中的好书来读。 
虽然妻子工作很忙,但是她忙在其中也乐在其中。
一些图书还有打折活动,其中,小说 7.5 折,地图 8 折,留学考试用书6 折。

5.(在)。。。下 trong..., dưới...
Thành phần đứng giữa (在)。。。下  thường là một danh từ hay động từ có hai âm tiết kèm từ bổ nghĩa đứng trước nó. Cấu trúc này được dùng để chỉ một điều kiện, tình huống. Ví dụ:

一般情况下,你花的钱越多,买的东西也就越好。
在冬天比较冷的情况下,吃碗热面条会让人觉得很舒服。
在老师和同学们的帮助下,他的汉语提高得非常快。

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav