TRỢ TỪ NGỮ KHÍ THƯỜNG GẶP 

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 17/12/2022

TRỢ TỪ NGỮ KHÍ THƯỜNG GẶP 


1: Trợ từ ngữ khí 吗
吗 ngoại trừ được biết đến là TTNK nghi vấn, còn được dùng trong câu phản vấn, thường mang ngữ khí trách móc, chất vấn, thường đi kèm với những từ như 不是,还,没,不,不就是,难道…
-没有人告诉你吗? 这件事不能乱说!/méiyǒu rén gàosu nǐ ma? Zhè jiàn shì bùnéng luàn shuō!/
Không có ai bảo cậu sao? Chuyện này không được nói lung tung.

2:  Trợ từ ngữ khí 吧 /ba/
Trợ từ ngữ khí 吧  có thể dùng để biểu thị sự liệt kê.

-小陈外语学得很好,就拿汉语来说吧,她汉语说得像中国人一样。
/xiǎo chén wàiyǔ xué de hěn hǎo, jiù ná hànyǔ lái shōu ba, tā hànyǔ shuō de xiàng zhōngguó rén yīyàng./
Tiểu Trần học ngoại ngữ rất tốt, ví dụ như tiếng Hán, cô ấy nói giống hệt như người Trung Quốc.

 吧 biểu thị ngữ khí sao cũng được, không quan tâm, tạo thành cấu trúc:  “A就A吧”.

-他想走就让他走吧,反正你怎么做他也不会回心传意的。
/tā xiǎng zǒu jiù ràng tā zǒu ba, fǎnzhèng nǐ zěnme zuò tā yě bù huì huí xīn zhuǎn yì de./
Anh ấy muốn đi thì để anh ấy đi , dù sao cậu làm thế nào thì anh ấy cũng không hồi tâm chuyển ý đâu.
 
吧 biểu thị sự suy đoán hoặc ước lượng, cấu trúc thường gặp “大概(大约/可能/一定)…吧”

-他今天也许不回来吧,你别等他了。
/tā jīntiān yěxǔ bù huílái ba, nǐ bié děng tā le./
Anh ấy hôm nay có lẽ sẽ không về đâu, cậu đừng đợi nữa.

吧 dùng trong câu biểu thị sự cầu khiến, yêu cầu với ngữ khí nhẹ nhàng, thường không kết hợp với những từ ngữ có ngữ khí kiên quyết như 应该, 必定, 必须…

-你快走吧, 否则会迟到的。你必定把这一点解释清楚吧。
/nǐ kuài zǒu ba, fǒuzé huì chídào de./(đây là câu sai, vì trong câu kết hợp sử dụng với từ 必定)
Cậu mau đi đi, nếu không sẽ đến muộn mất./nǐ bìdìng bǎ zhè yīdiǎn jiěshì qīngchǔ ba./

3: Trợ từ ngữ khí "了"
Được đặt ở cuối câu biểu  thị ngữ khí khẳng định , nói rõ một một sự việc nào đó xảy ra tại một thời điểm nhất định

-A: 你去哪儿了?/nǐ qù nǎr le?/ Bạn đi đâu rồi? 
B: 我去书店了 /wǒ qù shūdiàn le./ Tớ đến hiệu sách rồi.

Hình thức câu nghi vấn chính phản “ …..了+ 没有/吗 ”


-A: 你吃饭了没有/吗? /nǐ chī fàn le méiyǒu?/ Bạn ăn cơm chưa?
B: 我吃饭了 hoặc 我(还)没吃饭 / wǒ (hái) méi chī fàn./ Tớ chưa ăn cơm.

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav