“Chuyện gì vậy” bằng tiếng Trung 怎么样 / 忙啥呢

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 23/09/2022

“Chuyện gì vậy” bằng tiếng Trung 怎么样 / 忙啥呢

Cụm từ trong ngày
怎么样 / 忙啥呢
zěnme yàng; máng shá ne
Có chuyện gì vậy?

Đối thoại 1
A: 忙啥呢?
Máng shá ne?
Có chuyện gì vậy?

B: 没忙啥。
Méi máng shá.
Không có gì nhiều.

File nghe: LINK

Đối thoại 2
A: 最近怎么样?
Zuìjìn zěnme yàng?
Thế nào rồi?

B: 有点儿累。
Yǒu diǎnr lèi.
Hơi mệt một chút.

A: 你最近咋样?
Nǐ zuìjìn zǎ yàng?
Còn bạn thì sao?

A: 还行。
Hái xíng.
Không tệ.

File nghe: LINK

Tags : caschinese, hoctiengtrung, hsk, tiengtrunggiaotiep, tuvungtiengtrung
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav